Team assistant

Jedno prostredie, nekonečne množstvo digitalizácie procesov. S Team assistant budete môcť efektívnejšie riadiť svoje firemné procesy a to všetko z jedného miesta.

Centralizácia a zjednotenie

S Team assistant môžete riadiť rôzne procesy v jednom prostredí. To znamená, že nemusíte prepínať medzi rôznymi nástrojmi alebo aplikáciami.

Vyťaženie a schvaľovanie

Team assistant automaticky spracuje doklady z e-mailovej schránky, pomocou AI vyťaží dáta z dokumentu a pripraví dokument do schvaľovacieho workflow. Potom už nič nebráni rýchlemu a efektívnemu schváleniu dokumentu a to odkiaľkoľvek.

Flexibilita a prispôsobenie

Chápeme, že každá spoločnosť má odlišné potreby. Preto ponúkame flexibilné riešenie a možnosť prispôsobenia nášho produktu, aby zodpovedal konkrétnym požiadavkám a procesom zákazníkov.

Kompatibilita na všetkých zariadeniach

Team assistant podporuje všetky zariadenia a prehliadače. Nepotrebujete inštalovať ďalšie aplikácie na to, aby ste riešili vašu agendu odkiaľkoľvek.

Procesy na kľúč

Team assistant disponuje sadou predpripravených procesov, ktoré je možné pri implementácii jednoducho modifikovať a prispôsobiť vašim podmienkam. Samozrejme, je možné vytvoriť úplne nový procesný modul podľa vašich požiadaviek a to low-code systémom, ktorý skracuje čas dodania a je cenovo efektívny.

Došlé faktúry

Team assistant vám umožní automatizovať každý krok procesu. Vyťaženie dát z faktúry, schválenie, zaúčtovanie do ERP systému a archiváciu. Tým nielen minimalizuje riziko chýb, ale aj podstatne skráti čas pre evidenciu došlej faktúry.

Nákupné objednávky

Riešenie umožňuje objednávateľovi rozdeľovať položky z objednávky na jednotlivé nákladové strediská a projekty. Objednávky sú schvaľované napr. podľa stredísk resp. podľa limitov. Môžu byť automaticky odosleiané dodávateľovi na email. Po dodaní je možné objednávku párovať na došlú faktúru.

Zmluvy

Team assistant vám umožní riadiť životný cyklus zmlúv od samotného vzniku konceptu cez schvaľovanie až po fázu archivácie, dodatkovania a výpovede. Vďaka kombinácii efektívneho pripomienkovania, jednoduchého schvaľovania, moderného elektronického podpisovania a prehľadnej správy budete mať plnú kontrolu nad vašimi zmluvnými záväzkami.

Elektronický podpis

Proces elektronického podpisovania dokumentov v aplikácii Team assistant, s napojením na rôzne platformy pre elektronický podpis ako DocuSign alebo Obelisk, je moderným a efektívnym spôsobom, ako zrýchliť schvaľovacie procesy a zvýšiť bezpečnosť vašich dôležitých dokumentov. S prepojením na dôveryhodný elektronický archív, ktorý platforma ponúka, je preukázanie platnosti vašich dokumentov dostupné na pár kliknutí.

Cyklus zamestnanca

Proces pre efektívne riadenie životného cyklu zamestnanca v organizácii, ktorý zahŕňa všetky míľniky – od náboru nových zamestnancov až po ich odchod z firmy. Team assistant uľahčuje správu, automatizáciu a sledovanie kľúčových etáp životného cyklu zamestnanca.

Žiadanky

Zaujímavým prvkom aplikácie Team assistant je proces žiadaniek, ktorý uľahčuje tvorbu a správu žiadostí používateľov. S príkladovým využitím pre požiadanie o kancelárske potreby, tento proces vám umožní plynule sledovať žiadanky od vytvorenia až po vybavenie. Vybaviť schválenú žiadanku je možné buď interne (tovar je na sklade) alebo objednávkou dodávateľovi.

Audity

Správa auditov vám umožní plánovať, riadiť a vyhodnocovať auditné procesy s maximálnou efektivitou. Zautomatizované plánovanie a sledovanie zaisťuje, že váš tím má všetky podklady, ktoré potrebuje na úspešné vykonanie auditov.

Služobné cesty

Systematická správa služobných ciest aj žiadostí, vybavenie hotela, leteniek, vozidiel alebo nárokov na zálohu a následné vyúčtovanie s dôrazom na dodržanie platnej legislatívy a interných pravidiel spoločnosti.

Neprítomnosť

Zamestnanci žiadajú o schválenie absencie, ich nadriadení schvaľujú a Team assistant generuje prehľadné mesačné reporty vrátane grafov. Možnosť nastaviť si zástupcu zaisťuje plynulosť prevádzky aj v neprítomnosti, a pokiaľ si zamestnanec nastaviť zástup nestihne, administrátori pomôžu. Notifikácie udržujú všetkých aktérov informovaných.