SAP Business One

SAP Business One je zameraný na automatizáciu kľúčových obchodných funkcií. Pomôže vám zjednodušiť obchodné procesy a umožní získať reálny obraz o vašom podnikaní na základe dát získaných v reálnom čase, vďaka čomu môžete robiť rýchle rozhodnutia s cieľom zvýšiť váš profit.

Svetový

viac než 70000 implementácií vo svete, v 27 jazykoch a vo viac ako 160 krajinách sveta, v priemere viac ako 5000 nových implementácií ročne

Integrovateľný

umožňuje integrácie s ready-built aplikáciami tretích strán ako aj s aplikáciami vyvíjanými na základe špecifických požiadaviek klienta

Inovatívny

každá nová verzia SAP B1 prináša inovácie, ktoré odzrkadľujú momentálne trendy v IT svete

Škálovateľný

či už ste menšia začínajúca firma alebo väčšia spoločnosť, SAP Business One sa dokáže prispôsobiť vašim meniacim potrebám a poskytnúť nástroje a funkcie potrebné na podporu vášho podnikania pri jeho raste

Logistika a distribúcia

 • aktuálne a detailné informácie o všetkých položkách

 • vykonávajte inventúry, sledujte pohyby zásob medzi skladmi

 • poskytuje aktuálny stav zásob, oceňovanie, kontrolu dostupnosti v reálnom čase

 • podporuje proces „Pick and Pack“, skladové miesta

 • manažuje položky podľa sériových čísiel alebo šarží (batch/lot)

Predaj a CRM

 • vytvárajte ponuky, zákazky, faktúry a iné dokumenty pre dodanie

 • sledujte obchodné príležitosti a aktivity od prvého kontaktu po uzavretie obchodného prípadu

 • spravujte cenníky pre automatizáciu cenotvorby

Nákup

 • zakladajte objednávky, príjemky, prijaté faktúry, dobropisy

 • udržujte informácie o dodávateľoch a históriu nákupov

 • spravujte všetky informácie o položkách

Výroba

 • vytvárajte a kontrolujte kusovníky na niekoľkých úrovniach

 • generujte automatické objednávky výroby a majte pod kontrolou zásoby potrebné v množstvách a čase špecifikovaných výrobným plánom

 • vytvárajte scenáre plánovania materiálových zásob (MRP)

Servis

 • riadi servisné zmluvy

 • zakladá servisné volania a tikety

 • eviduje vedomostnú databázu problémov a postupov riešenia pre servisných technikov

 • sleduje záručné doby a posiela upozornenia

 • mobilné riešenie umožňuje aj prácu v teréne

Reporting a Dashboardy

 • užívateľské a základné reporty v štandarde

 • tvorba reportov a dashboardov pomocou SAP Crystal reports

 • manažérske dashboardy poskytujúce KPIs, ako napr. prehľad ročných výnosov, pohľadávky po splatnosti, otvorené objednávky

Účtovníctvo a finančný manažment

 • automatizuje účtovanie v reálnom čase

 • spravujte hlavnú knihu, denníky, rozpočty, záväzky a pohľadávky

 • sledujte finančné reporty ako napr. súvahu, výsledovku, cash flow

 • spracovávajte bankové výpisy, vytvárajte úhrady

 • legislatívne výkazy, hlásenia intrastat na pár klikov

 • spravujte majetok

Projektový manažment

 • riadi projektové úlohy, fázy a problémy brániace úspešnosti projektu

 • sleduje a analyzuje rozpočet a aktuálny stav nákladov projektu

 • analýza projektov pomocou Ganttovho diagramu

 • zoskupuje dokumenty súvisiace s projektom

Administrácia a rozšírenia

 • upozornenia, notifikácie v prípade vzniku špecifických situácií

 • základný systém schvaľovania dokumentov

 • užívateľské rozšírenia o nové polia, tabuľky, reporty, formuláre

 • možnosť rozšírenia a integrácie riešení tretích strán (vyťažovanie dokladov, čítačky, e-shopy, manažment podnikateľských procesov a iné)

 • integrácia pomocou vstavaných nástrojov - DI API, Service Layer REST API, B1 integration framework